Podmínky k pronájmu

 

Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Převzetí a vrácení vozidla

Vůz se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme vždy servisní poplatek 2000 Kč za vyprázdnění. Převzetí a předání vozu zabere cca 60 – 90 minut a je třeba s tím počítat. Vůz je vybaven hasícím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. Vozidlo se předává od 8 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 16 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí – pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení vozidla se počítá jako jeden den pronájmu.

Servisní poplatek

Poplatek zahrnuje:

  • Kompletní vyčištění interiéru vozidla,
  • umytí exteriéru vozidla
  • 2x plné plynové lahve
  • Chemie do WC + toaletní papír + chemie na mytí nádobí
  • Doplnění provozních kapalin(užitková voda, ostřikovače, oleje apod.)
  • Příprava vozidla – drobné opravy a servisní práce
  • Poučení a proškolení při převzetí vozidla
  • Asistenční služba na telefonu

Kauce

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 30.000,- kč ( hotově v den zapůjčení nebo bankovním převodem nejpozději 3 dny před vyzvednutím karavanů na případné škody nekryté havarijním pojištěním, silné či neodstranitelné znečištění a poškození interiéru a exteriéru karavanu.
 

Pojištění

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

 

Platební podmínky

Po potvrzení rezervace obdrží nájemce emailem smlouvu o nájmu podepsanou pronajímatelem a fakturu k uhrazení zálohy 50% celkové částky se splatností 5 pracovních dnů. S uhrazením zálohy zašle obratem nájemce podepsanou smlouvu e-mailem nebo poštou. Záloha slouží pro závaznou rezervaci termínu. Doplatek nájemného je splatný nejpozději v den převzetí nájemcem do užívání.
 

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci storno poplatky v následující výši:
a) 20 % z rezervační kauce – při odstoupení od smlouvy 60 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
b) 50 % z rezervační kauce – při odstoupení od smlouvy 30 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
c) 80 % z rezervační kauce – při odstoupení od smlouvy 15 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
d) 100 % z rezervační kauce – při odstoupení od smlouvy 14 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu
e) 100 % z celkové částky pronájmu – při odstoupení od smlouy 7 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí
Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.